การเดินทาง

          จังหวัดลำปางอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ประมาณ 600 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ 625 กิโลเมตร และยังสามารถเดินทางโดยเครื่องบินโดยสารได้อีกทางหนึ่ง  จากตัวเมืองลำปาง เดินทางโดยรถยนต์ตามทางหลวงหมายเลข 1 สายลำปาง-เชียงราย พอถึงหลักกิโลเมตรที่ 601 เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 11 สายลำปาง-อำเภอเด่นชัย ถึงหลักกิโลเมตรที่ 10 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนผาลาด-แม่เมาะ อีก 10 กิโลเมตร จะผ่านที่วาการอำเภอแม่เมาะ และไปอีก 6 กิโลเมตรก็จะถึงโรงไฟฟ้าแม่เมาะ