บ้านจำปุยโฮมสเตย์

LanlomResort "ลานลม"

ลัดดาอพาร์ทเม้นท์

ปัณณาทรี เรสซิเด้นซ์

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านใหม่นาแขม

(ผญ.อริสรา)

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย