ผู้ใหญ่บ้านนาแขมพัฒนา

ผู้ก่อตั้ง “แม่เมาะ อะคาเดมี่”

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนวดตอกเส้น อ.แม่เมาะ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ปลัดอาวุโสคนใหม่ อ.แม่เมาะ

หัวหน้าโครงการสำรวจและศึกษาการทำเหมืองใต้ดินบริเวณกลางแอ่งแม่เมาะ

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสบจางวิทยา

ผู้ใหญ่บ้านหาดประชาสามัคคี ต.จางเหนือ

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ

เกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ

ส่งต่อความรู้สร้างช่างเชื่อมสู่ตลาดแรงงานอุตสาหกรรม

นายกสมาคมพัฒนาแม่เมาะ

ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2

นักวิ่งดาวรุ่ง เยาวชนคนเก่ง

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอแม่เมาะ

ปลัดอำเภอแม่เมาะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบป้าด

หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่

มองแม่เมาะผ่านมุมเด็กและเยาวชน

นายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะ

อู้จ๋ากับนายอำเภอแม่เมาะคนใหม่

แห่จ๊างผ้า เส้นทางช้างผ้า จากภูมิปัญญาพื้นบ้าน สู่การเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทย

เรื่องเล่าริมสนาม

เรื่องเล่าจากหงสา ภารกิจเพื่อชาติ และวิกฤตโรคระบาดในต่างแดน

ชีวิตผจญภัย และหัวใจของนักผจญเพลิง

พลังงานร่วมใจฯ โครงการที่สร้างงานให้เด็กจบใหม่ มีหัวใจพัฒนาชุมชน

พื้นที่สร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ ที่มีหัวใจรักบ้านเกิด

ผู้อยู่เบื่องหลังความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งต้นน้ำสำคัญของคนแม่เมาะ

ด่านหน้า ที่อาสาด้วยใจ

เกษตรกรรม ธรรมชาติ และชีวิตพื้นบ้านที่ผูกพันกับสมุนไพร

วิถีการกินอยู่ ดูแลตัวเอง และช่วยเหลือสังคม ของอดีตพ่อกำนัน

ชายผู้ปั้นดิน ให้อารมณ์ดี

ชีวิตชิดป่า ศาสนา และ เรื่องเล่าหลังผืนผ้า

เมื่อคนแม่เมาะกลายเป็นคน กฟผ. และ คนกฟผ.คือคนแม่เมาะ

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย