หนีร้อน มาผ่อนคลาย 

ท่องเที่ยวในฤดูฝน

นครลำปางเกมส์

แหล่งรวบรวมเรื่องราววิถีชุมชนของผู้คนในอดีต สู่คนรุ่นหลัง

สถานที่ท่องเที่ยวฮอตฮิตของลำปาง

ความงามที่ธรรมชาติสรรค์สร้าง

ใส่ผ้าไทยเที่ยวไปในลำปาง

ปั่นพิชิตทุ่งบัวตอง

ท่องเที่ยวภายใน กฟผ.แม่เมาะ 

ตามรอยศรัทธา บูชาองค์ปู่พญากือหลวง

ท้าให้ลองเส้นทางเทรลสายโหด ตอบโจทย์นักวิ่งสายลุย

แหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ของ อ.แม่เมาะ

เส้นทางเดินป่าที่ขอท้าให้สายลุยได้มาลอง

ความสวยงาม และธรรมชาติที่สัมผัสได้จริง

โควิดเป็นเหตุ ชาวแม่เมาะฮิตไถสเก็ต

รับลม ชมวิว ชวนมาชิล

สัมผัสเส้นทางเดินป่าซุปเปอร์มาร์เก็ตชุมชน

ทำบุญสร้างพระ สนทนาธรรมะ

ศึกษาตำนานอารยธรรมลุ่มน้ำจาง

ปักหมุดที่ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านใหม่นาแขม

หยิบหมอก หยอกเมฆ เอกเขนกที่ตูบฮ่อมดอย

ฟาร์มของครอบครัว

แหล่งท่องเที่ยวยามที่ต้องห่างไกลจากสังคม นิว นอร์มอล (New Normal)

ศูนย์สมุนไพรพื้นบ้าน แหล่งเรียนรู้คู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต.นาสัก

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย