ช่องค้นหา

          เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นายทรงศิลป์ มะโน หัวหน้าหน่วยชุมชนสัมพันธ์ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ รับมอบเกียรติบัตรเนื่องในโอกาส เข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาอำเภอแม่เมาะ Mae Moh Education Expo 2024 และเปิดบ้านวิชาการ“48 ปี แม่เมาะวิทยาพัฒนาการศึกษาสู่ความยั่งยืน MMWS. Art School เป็นกิจกรรมที่สมาคมพัฒนาการศึกษาอำเภอแม่เมาะร่วมกับชมรมครูอำเภอแม่เมาะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ สร้างพื้นที่ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันผ่านการแข่งขันทางวิชาการและการปฏิบัติ ตลอดจนให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการศึกษาระดับที่สูงขึ้น โดยมี นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานเปิดงาน และหน่วยงานราชการ สถานศึกษาในจังหวัดลำปางเข้าร่วมกิจกรรมฯ

428448395 803318238503645 315508603642272024 n

           ภายในกิจกรรมฯ มีการแข่งขันทักษะและการจัดแสดงนิทรรศการวิชาการ ของโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วม รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการจาก กฟผ.แม่เมาะ เรื่อง ภารกิจและกระบวนการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ.,การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพอากาศ Maemoh Green Area, และการทำเกษตรแบบประณีตด้วยหลักกสิกรรมธรรมชาติ ตามศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

428437532 803318735170262 6691871698324387818 n

428407985 803318261836976 8720743208026499468 n

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย