ช่องค้นหา

428122157 800244855477650 9151603268777700823 n

           ชฟฟ2. และผู้บริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เปิดห้องปฏิบัติการ “Coal Scan Technology Project” (CSTP) นำผลสำเร็จโครงการวิจัยฯ มาสแกนถ่านหิน ทราบผลรวดเร็วภายใน 15 นาที เพื่อให้โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแม่เมาะ เครื่องที่ 14 (MM-T14) เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง ป้องกันการสะสมของตะกรัน (Slag) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

           นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 เป็นประธานเปิดห้องปฏิบัติการ “Coal Scan Technology Project” เพื่อใช้ดำเนินการ “โครงการวิจัยต้นแบบระบบตรวจวัดองค์ประกอบของถ่านหินออนไลน์แบบอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยี ED-XRF และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความแม่นยำในการตรวจวัดภายใต้สภาวะแวดล้อมการทำงานจริง" (Mae Moh Coal Scan System) โดยมีคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ชั้น 1 อาคาร ท.901 (ตึกเขียว) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปางนายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 กล่าวว่า รู้สึกดีใจและขอบคุณทุกคนที่มุ่งมั่นและมีความพยายามคิดค้นวิจัยสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะพลังความร้อน เครื่องที่ 14 เดินเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอเป็นกำลังใจ และขอให้ทีมงานพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ

            นายพัฒนพงศ์ ขันทา ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กล่าวว่า รู้สึกดีใจและขอบคุณน้องๆ และอาจารย์ที่คิดค้นวิจัยสิ่งดีๆ ให้กับ กฟผ. ทำให้รู้ผลค่าแคลเซียมออกไซด์ที่มีในถ่านหินได้รวดเร็วภายใน 15 นาที จากเดิมต้องใช้เวลา 7-9 วัน นับเป็นสิ่งที่ดีจากความทุ่มเทของทีมงาน ขอให้โครงการฯ นี้ประสบความสำเร็จ ผู้บริหารยินดีให้การสนับสนุนเต็มที่

           จากนั้นคณะผู้บริหารได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ “Coal Scan Technology Project” โดยมีนาย ธนวันต์ สุมนศาสตร์ วิศวกรระดับ 7 แผนกประสิทธิภาพ 1 ในฐานะผู้แทนทีมวิจัยฯ นำชมห้องปฏิบัติการฯ พร้อมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน

           ทั้งนี้ห้องปฏิบัติการ “Coal Scan Technology Project” ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2564 เป็นงานวิจัยที่นำองค์ความรู้จากการวิจัยผสานกับเทคโนโลยีมาใช้สแกนถ่านหินเพื่อนำข้อมูลคุณสมบัติของถ่านหินที่ได้ไปใช้เป็นเกณฑ์ในการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าให้เหมาะสมกับค่าแคลเซียมออกไซด์เพื่อให้โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแม่เมาะ เครื่องที่ 14 สามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง ป้องกันการสะสมของตะกรัน (Slag) โดยในอนาคตจะขยายผลสู่โรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องอื่นๆ

428129324 800245328810936 8376791113840562102 n

428088706 800245342144268 4122322301194736968 n

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย