ช่องค้นหา

422882913 791206363048166 758632916315188696 n

           วันนี้ (31 มกราคม 2567) ณ ห้องประชุมจำป่าแดด ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ดร. หิมาลัย ผิวพรรณ ที่ปรึกษา นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี , นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ ในฐานะประธานคณะกรรมการจ่ายเงินค่าชดเชย เยียวยา ค่าที่ดิน ต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิในพื้นที่บ้านเมาะหลวง ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับการอพยพของราษฎรบ้านห้วยคิง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง พร้อมด้วย นางสายธาร ประสงค์ความดี พลังงานจังหวัดลำปาง และ นายเกษม มงคลเกียรติชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเหมืองแม่เมาะ ทำการแทน ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ และนายพิภพ วงศ์ใหญ่ ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการจัดการที่ดินและอพยพเหมืองแม่เมาะ รักษาการหัวหน้าโครงการจัดการที่ดินและอพยพเหมืองแม่เมาะ เป็นผู้แทน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมงานการจ่ายเงินค่าชดเชย เยียวยาฯ ในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่บ้านเมาะหลวง จำนวน 63 ราย ที่ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 72.798 ล้านบาท จาก กฟผ. ตามบัญชีประเมินราคา ค่าขนย้าย ค่าทดแทนต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้างของราษฎรผู้ครอบครองเข้าทำประโยชน์ฯ รังวัดที่ดินโดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) และสำรวจต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างโดยคณะทำงานสำรวจทรัพย์สิน ต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้างของราษฏร

          ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 กฟผ. ได้จัดให้ราษฎรทำหนังสือแสดงเจตนาและรับข้อตกลงก่อนรับค่าชดเชยฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกกลับเข้ามาพื้นที่เดิมหรือเรียกร้องอื่นใดต่อรัฐอีก

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย