ช่องค้นหา

          โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ให้การต้อนรับ “นายกตวงรัตน์” ในโอกาสเยี่ยมชมโรงเรือนเกษตรกรรมแนวตั้ง Vertical Farm แหล่งปลูกผักภายใต้แบรนด์ Mae Moh Fresh พร้อมนำเสนอแนวทางขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรือนฯ สู่นิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะ ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ชุมชนพื้นที่อพยพ ต.บ้านดง อย่างยั่งยืน

S 17793159

           เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมผู้ปฏิบัติงานในสังกัด เป็นผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ ให้การต้อนรับ นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (อบจ.ลำปาง) พร้อมคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมโรงเรือนเกษตรกรรมแนวตั้ง Vertical Farm แหล่งปลูกผักภายใต้แบรนด์ Mae Moh Fresh ผักสะอาด ทานได้โดยไม่ต้องล้าง พร้อมรับฟังบรรยายโดยหัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่เกี่ยวกับภาพรวมใน การบริหารจัดการโรงเรือนเกษตรกรรมแนวตั้ง Vertical Farm ตลอดจนแนวทางพัฒนาในอนาคตร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วน เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการทำตลาดซื้อ-ขาย เพื่อส่งเสริมให้เป็นนิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะ แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งผลิตสินค้าเกษตรกรรมปลอดสารพิษที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ชุมชนพื้นที่อพยพ ต.บ้านดง อย่างยั่งยืน ณ โรงเรือนเกษตรกรรมแนวตั้ง พื้นที่อพยพบ้านดง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

S 17793160 0

          จากนั้นคณะนายกตวงรัตน์ ได้เดินทางไปพบปะชุมชนบ้านกลาง หมู่ 5 และบ้านแม่ส้าน หมู่ 6 พื้นที่ปลูกมะแขว่นของ อ.แม่เมาะ โดยมีผู้ใหญ่บ้านทั้ง 2 แห่ง ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและความเป็นอยู่ของชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ตลอดจนส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มจากการแปรรูปมะแขว่นในอนาคต

S 17793177

S 17793170

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย