ช่องค้นหา

403763023 744060527762750 1846610879951316014 n

          เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายอรรถพล อิ่มหนำ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมปล่อยขบวนรถบริจาคเศษหิน ที่ไม่ใช้แล้วจากการทำเหมืองหินปูนของ กฟผ.แม่เมาะ แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก จำนวน 4,068 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้สำหรับงานด้านสาธารณประโยชน์ของชุมชน โดยมี นายบุญเทียน กาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก และผู้นำชุมชนตำบลนาสักเป็นผู้รับมอบ พร้อมร่วมปล่อยขบวน ณ ลานกองเศษหิน กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นอกจากนั้นเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายทรงศิลป์ มะโน หัวหน้าหน่วยชุมชนสัมพันธ์ โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ นางวรรณวิมล หล่าวเจริญ หัวหน้ากองบริการกลาง เหมืองแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมปล่อยขบวนรถบริจาคเศษหินที่ไม่ใช้แล้วจากการทำเหมืองหินปูนของ กฟผ.แม่เมาะ แก่เทศบาลตำบลแม่เมาะ จำนวน 3,792 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้สำหรับงานด้านสาธารณประโยชน์ของชุมชน โดยมี นายสุรพล ปุกฆะ ปลัดอำเภอแม่เมาะ, นายเอนก แก้วกำพล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่เมาะ, นายบุญมา เกี๋ยงแก้ว กำนันตำบลแม่เมาะ และผู้นำชุมชนตำบลแม่เมาะ เป็นผู้รับมอบอีกด้วย

          สำหรับโครงการสนับสนุนเศษหิน เพื่อสาธารณประโยชน์สาธารณภัยและภัยพิบัติ กฟผ.แม่เมาะ ได้บริจาคเศษหินที่ไม่ใช้แล้วจากการทำเหมืองหินปูนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่เมาะ ทั้ง 5 ตำบล รวม 20,000 ลูกบาศก์เมตร เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี 2562 ตามมติของคณะกรรมการบริหารจัดการเศษหินเพื่อสาธารณประโยชน์ สาธารณภัย และภัยพิบัติอำเภอแม่เมาะที่มีนายอำเภอแม่เมาะเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ และมีปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบลทั้ง 5 ตำบลเป็นประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง โดยเศษหินที่ กฟผ.แม่เมาะ บริจาคให้จะถูกนำไปใช้ซ่อมแซมถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสาธารณภัยหรือใช้ในกิจการเพื่อสาธารณประโยชน์ภายในชุมชน โดยในปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงไม่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนเศษหินฯ จึงได้จัดสรรเศษหินฯไว้เป็นกองกลางอำเภอจำนวน 3,170 ลูกบาศก์เมตร มีองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือรับเศษหินดังกล่าวเป็นพัสดุโดยใช้งบประมาณจากหน่วยงานท้องถิ่นในการตักและขนย้ายเพื่อนำไปพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ของตำบลต่อไป ซึ่งระหว่างกระบวนการขนย้ายได้เน้นย้ำให้ผู้ขนย้ายเศษหินฯปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย