ช่องค้นหา

         วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ โดย กองการแพทย์และอนามัยภาคเหนือ จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับราษฎรบ้านกลาง บ้านแม่ส้าน ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง จำนวน 157 ราย โดยได้ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน-ติดเตียงเพื่อเสริมสร้างกำลังใจ จำนวน 3 ราย พร้อมมอบยาชุดปฐมพยาบาล จำนวน 4 ชุด และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับคนในชุมชน โดยมี นายศุภณัฐกรณ์ มูลฟู สาธารณสุขอำเภอแม่เมาะ พร้อมด้วยนายแก้ว ลาภมา ผู้ใหญ่บ้านแม่ส้าน ให้การต้อนรับและร่วมทำกิจกรรม

S 8642657

S 8642668

S 8642671

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย