ช่องค้นหา

          เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายอรรถพล อิ่มหนำ ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะพร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ร่วมปล่อยขบวนรถบริจาคเศษหินที่ไม่ใช้แล้วจากการทำเหมืองหินปูนของ กฟผ.แม่เมาะ แก่องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ จำนวน 4,176 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้สำหรับงานด้านสาธารณประโยชน์ของชุมชน โดยมี นายพศุตม์ ณ ลำปาง ปลัดอำเภอแม่เมาะ ผู้รับผิดชอบตำบลจางเหนือ, นายสาคร สีตะวัน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ, นายผจญ ชุ่มวัง กำนันตำบลจางเหนือ, นายบุญมา อุ่นเรือน ผู้ใหญ่บ้านหาดประชาสามัคคี เป็นผู้รับมอบและร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุกเศษหิน ณ ลานกองเศษหิน (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ทั้งนี้งานขนส่งเศษหินฯปี 2566 ได้เริ่มดำเนินการขนส่งครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 โดยบริจาคไปแล้ว 1 ตำบล ได้แก่ ตำบลสบป้าด จำนวน 4,944 ลูกบาศก์เมตร และจะบริจาคให้กับพื้นที่ ต.แม่เมาะ และ ต.นาสัก ในโอกาสต่อไป โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงไม่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนเศษหินฯ

399015108 738215978347205 6219655791256281064 n

          สำหรับโครงการสนับสนุนเศษหิน เพื่อสาธารณประโยชน์สาธารณภัยและภัยพิบัติ กฟผ.แม่เมาะ ได้บริจาคเศษหินที่ไม่ใช้แล้วจากการทำเหมืองหินปูนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่เมาะ ทั้ง 5 ตำบล รวม 20,000 ลูกบาศก์เมตร เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี 2562 ตามมติของคณะกรรมการบริหารจัดการเศษหินเพื่อสาธารณประโยชน์ สาธารณภัย และภัยพิบัติอำเภอแม่เมาะที่มีนายอำเภอแม่เมาะเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ และมีปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบลทั้ง 5 ตำบลเป็นประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง โดยเศษหินที่ กฟผ.แม่เมาะ บริจาคให้จะถูกนำไปใช้ซ่อมแซมถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสาธารณภัยหรือใช้ในกิจการเพื่อสาธารณประโยชน์ภายในชุมชน ซึ่งระหว่างกระบวนการขนย้ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เน้นย้ำให้ผู้ขนย้ายเศษหินฯปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน

400395244 738216048347198 8746616254702377768 n

400424844 738216058347197 5865010247935395960 n

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย