ช่องค้นหา

373537539 697010022467801 9161681620922710997 n

กฟผ. ลงนามความร่วมมือร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาจำกัด (มหาชน) สร้าง “ลานแม่เมาะเมืองน่าอยู่” พื้นที่กิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจของ อ.แม่เมาะ และ จ.ลำปาง และบริษัทคิวบ็อคซ์ พอยท์ จำกัด ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม Farmbook ร่วมมือใน “โครงการนิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะ” เชื่อมโยง ต่อยอด ไปยังตลาดสำคัญอาทิ ห้างสรรพสินค้า และโรงแรม เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนในพื้นที่ อ.แม่เมาะ

372989904 697010155801121 942351264991823283 n

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในงานลงนามความร่วมมือ (MOU) ของ กฟผ. ร่วมกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนาจำกัด (มหาชน) และบริษัทคิวบ็อคซ์ พอยท์ จำกัด ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับประกอบธุรกิจเทคโนโลยีทางการเกษตร หรือ Farmbook โดย กฟผ. จะร่วมมือกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนาจำกัด (มหาชน) ในการสร้าง “ลานแม่เมาะเมืองน่าอยู่” ให้เป็นลานกิจกรรมที่สื่อสารภารกิจการดำเนินงานของ กฟผ. การจัดแสดงนิทรรศการและสินค้าชุมชน โครงการโคกหนองนา ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นลานกิจกรรมของคนลำปางให้ได้มาใช้ประโยชน์ โดยมีคุณจรัญ คำเงิน รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ คุณอรชร จันทร์วิวัฒนา SVP–Property Management บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม มีผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ และผู้บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาจำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน โดย “ลานแม่เมาะเมืองน่าอยู่” คาดจะแล้วเสร็จภายในต้นปี 2567

372986983 697010179134452 996547121779541128 n

สำหรับ การลงนาม MOU ระหว่าง กฟผ. และ บริษัทคิวบ็อคซ์ พอยท์ จำกัด และหน่วยงานในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ใน“โครงการนิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะ” เป็นการร่วมมือกันต่อยอด เชื่อมโยง ระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตไปยังตลาดที่สำคัญ เช่น ห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรด ร้านอาหาร โรงแรม เป็นต้น ซึ่งผู้บริโภคสามารถดำเนินการตรวจสอบสินค้ากลับไปยังแหล่งผลิตได้ สร้างความมั่นใจในคุณภาพความปลอดภัย และพร้อมให้การสนับสนุนต่อไปในอนาคต โดยมีคุณจรัญ คำเงิน รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), คุณฐิติพันธ์ บุญมี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัทคิวบ็อคซ์ พอยท์ จำกัด, คุณสุภารัตน์ สมดวง นายกสมาคมพัฒนาแม่เมาะ และว่าที่ร้อยตรี ธนพงษ์พันธุ์ เกี๋ยงแก้ว กำนันตำบลบ้านดง ในฐานะประธานวิสาหกิจชุมชน ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ร่วมลงนาม

372992826 697010129134457 9028218233964876817 n

ทั้งนี้นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เกิดความร่วมมือของสองโครงการนี้ “ลานแม่เมาะเมืองน่าอยู่” เป็นโครงการยกระดับการส่งเสริมโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ สู่การเป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของ จ.ลำปาง เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้ชาวลำปางได้มีพื้นที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับจังหวัดของเรา ส่วน “โครงการนิคมชุมชนเกษตรแม่เมาะ” เป็นโครงการต่อยอดขยายโอกาสให้กับเกษตรกรใน อ.แม่เมาะ และ จ.ลำปาง อันจะก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ต่อไปได้ในอนาคต

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย