ช่องค้นหา

          ผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง ประเดิมพบปะส่วนราชการและผู้นำชุมชน อ.แม่เมาะ เป็นอำเภอแรก มอบหมายนโยบายขับเคลื่อนไปสู่ “ลำปาง สร้างสรรค์ เป็นสุข” 🏘🏡

          เวทีรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ทดแทนเครื่องที่ 8-9 วันแรก ประชาชน 2 ตำบล สนใจเข้ารับฟังจำนวนมาก

          ไม่ต้องตกใจ! 📌📌
ควันสีขาวที่เห็นตอนเช้าที่โรงไฟฟ้า เป็นเพียง ‘ไอน้ำ’

          เชิญชาว อ.แม่เมาะ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นในเวที ค.2 สำหรับ EHIA โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9 (MMRP2)

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย