ช่องค้นหา

ช่วยหนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนภาคการเกษตร

เปิดตัวรถมินิบัสไฟฟ้า 28 คัน ใช้ที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย